Khi nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

406 Lượt xem

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là gì?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dựa trên ý chí của một bên chủ thể.

đơn phương chấm dứt hợp đồng

Khi nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Hiện nay, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh vấn đề khi nào đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trái luật, điển hình như câu hỏi tình huống sau:

Câu hỏi:

  1. Khi nào thì có thể coi là Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật?
  2. Khi người lao động tự ý bỏ việc không đến công ty làm, không viết đơn xin nghỉ phép, doanh nghiệp khổng thể liên hệ được với người lao động thì trong trường hợp này có được coi là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật không?

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Trả lời:

1. Khi nào có thể coi là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Khi đơn phương chấm dứt hợp người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi người lao động tự ý bỏ việc không đến công ty làm, không viết đơn xin nghỉ phép, doanh nghiệp không thể liên hệ được với người lao động thì trong trường hợp này có được coi là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật không?

Thông thường, khi người lao động có ý định nghỉ việc thì họ sẽ phải viết đơn xin nghỉ phép hoặc có thể thông báo bằng hình thức nói chuyện trực tiếp với người sử dụng lao động. Việc người lao động tự ý bỏ việc không đến công ty làm, không viết đơn xin nghỉ phép, doanh nghiệp không thể liên hện được với người lao động thì trong trường hợp này chưa đủ căn cứ để kết luận người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Việc xác định hành động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật giúp đánh giá đối tượng bị nhận định tội danh bị cáo là gì, mức độ nào để đưa ra phương án sử lý phù hợp nhất, ngoài ra đối với những trường hợp như thế này công ty cần có những chứng cứ, hay biên bản xác minh ý định cứ người lao động là muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trên đây là những câu hỏi được nhiều công ty/doang nghiệp/tập đoàn hỏi nhiều nhất; hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các công ty/doanh nghiệ/tập đoàn hiểu hơn về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động.